Doelstellingen

Doelstellingen en middelen van PEK zijn onder andere:

- Kunstenaars de mogelijkheid geven om hun werk te delen met de buitenwereld door middel van exposities.

- Kwaliteitsverbetering van de kunstenaars door middel van het bijwonen van workshops / lezingen.

- Mensen op de hoogte houden over de activiteiten van PEK en (beeldende) kunst in de gemeente Ede door middel van een professionele website en social media zoals facebook.

- Wederzijdse stimulering van kunstenaars door middel van bijeenkomsten en impulsen van buiten.

 

 

Pek streeft op dit moment onder andere naar:

- 2 PEK-leden exposities per jaar en 60% van de PEK-leden neemt deel aan andere exposities.

- 2 lezingen / workshops per jaar met als doel kwaliteitsverbetering van de PEK-leden (en PEK-vrienden)

- 10% meer bezoek op de PEK website en social media dit jaar.