Saskia Klok
Terug naar de PEK Website
Home
Bagger-raar 1,40 m x 1,40 m

Beeldbepalend

Een belangrijk thema voor Saskia Klok is de vaak complexe relatie die de mens met de natuur onderhoudt. Feilloos ziet zij hoe de mens niet alleen afhankelijk is van deze natuur, er deel van uitmaakt en tegelijkertijd er een strijd mee lijkt te voeren. In dichtbevolkt Nederland ziet Saskia hier duidelijk de sporen van, zelfs in gebieden die wij als ‘natuur’ ervaren.

 

  

Insektenhotel
Prothek
Renkums Beekdal
De droogste zomer ooit
Onze Hut
We only make clouds