Clementine Sluijsmans
Terug naar de PEK Website
Achtergrond werk

De kunstvorm die ik  veelvuldig gebruik bij het uitwerken van mijn ideëen wordt ook wel conceptuele kunst genoemd. Dit houdt in dat het idee ofwel het concept belangrijker is dan de esthetische of materiaal technische afwegingen. Het begint met een idee, een concept in plaats van met een vorm, bijv. ´wat betekent thuis voor jou´. Het idee is het uitgangspunt voor een werk.

Het creatieve proces is net zo belangrijk als het werk zelf.

Taal speelt een belangrijke rol. Soms wordt een idee weergegeven door middel van foto´s, kaarten, video etc., vaak aangevuld met geschreven notities. Het idee stelt vaak een sociaal item aan de orde. Het doel van conceptuele kunst is bewustwording.

Ik ben geïnspireerd door communicatie. Mijn werk gaat daarover en ontstaat vaak in nauwe wisselwerking met anderen. Thema´s waarin ik projectmatig samen met anderen heb gewerkt, zijn o.a..: ´Eeuwig jong, eeuwig mooi´, waar het huidige beeld van de ideale vrouw ons voorgespiegeld wordt, ´Pepé, me voy a divertir´, waar macho-gedrag op humoristische wijze aan de orde gesteld wordt, en ´Genesis, de mantel der liefde´ waar het thema ´godsdienst en geweld´ vanuit verschillende perspectieven belicht wordt.

Ik werk met verschillende materialen en disciplines.

Sinds 2011 woon en werk ik in Wageningen. Ik studeerde in Valencia (Spanje) aan de Escola d’Arts i Oficis, en heb daar ruim 30 jaar gewoond en gewerkt.